Flere gode bankmuligheter

Om du planlegger å flytte til Andorra, er det å åpne en bankkonto i en lokal bank én av de første tingene du bør gjøre. En lokal bankkonto åpner blant annet muligheten for å sende inn søknad om opphold, betale for tjenester og mye mer.

Banksystemet i Andorra kan virke noe annerledes for deg som kommer fra Norge, spesielt når det gjelder fremgangsmåten for å opprette konto. I denne guiden gir vi deg en grundig innføring i hvordan du kan opprette en konto, og hvilke banker du kan velge mellom.

Andorras banker

Andorran Financial Authority, også kjent som AFA, ble etablert og opprettet i 1989. Departementet er ansvarlig for finanssektoren i landet, og deres funksjon går først og fremst ut på å se til at banksystemet fungerer som det skal. AFA er også et kontrollorgan som skal sikre at alle brukere og investorer er godt beskyttet mot svindel, ran og hvitvasking av penger.

Ettersom landet i seg selv ikke har mange innbyggere, vil også behovet naturligvis være begrenset. I Andorra er det hovedsakelig fire banker som tar vare på de økonomiske interessene til deres omkring 80 000 innbyggere.

Kreditt Andorrà

Denne andorranske banken ble opprettet i 1949 og har sitt hovedkontor i hovedstaden, Andorra La Vella. Banken tilbyr kundene sine en lang rekke banktjenester som blant annet:

 • Bedriftskonto
 • Sparekonto
 • Revisortjenester
 • Bankkort
 • Kredittkort
 • Pensjonsordninger
 • Fondsparing
 • Investorfond
 • Forbrukslån
 • Huslån
 • Forsikring

Banc Sabadell d’Andorra

Banken ble opprettet i 2000, og er basert på et samarbeid innad i Banc Sabadell-gruppe, som er en ansamling andorranske bedriftseiere. Denne banken har et omfattende tilbud av banktjenester til både privatkunder og bedriftskunder. Dette gjelder blant annet:

 • Kapitalforvaltning
 • Bedriftsbank
 • Private banktjenester
 • Meglertjenester
 • Forsikring
 • Lån

Andbank

Banken Andbank er et resultat av en sammenslåing mellom Banc Agrcol I Comercial d’Andorra, SA og Banca Reig, SA. Sammenslåingen skjedde i august 2001, men Andbank ble stiftet i 1956. Her finner du en rekke tjenester for selvstendig næringsdrivende, private, bedrifter og investorer både lokalt og internasjonalt. Dette dreier seg blant annet om:

 • Bedriftsbank
 • Eiendomsforvaltning
 • Formuesforvaltning
 • Kapitalplanlegging
 • Brukskonto
 • Revisortjenester
 • Sparekonto
 • Pensjonsordning
 • Verdipapirfond
 • Ulike typer lån med og uten sikkerhet

MoraBanc

Da banken ble opprettet i 1958, het den MoraBanc, Banca Coma. Siden endret den navn til Banc Internacional d’Andorra, SA i 1970, og er i dag kjent under navnet Mora Banc Group, SA., og navnet har den beholdt siden 2011.

MoraBanc Group tilbyr kommersiell bankvirksomhet, private banktjenester og kapitalforvaltning, investeringstjenester, formuesforvaltning og investeringsfond. I tillegg tilbyr de:

 • Forsikringstjenester
 • Revisortjenester
 • Bankkonto
 • Lån
 • Rådgivning

Personvern og sikkerhet

Andorras finanssektor ble plassert på flere svartelister for flere tiår tilbake, men har siden den gang klart å snu den negative trenden. I dag er sektoren mer åpen, og har klart å opprettholde flere internasjonale samarbeidsavtaler.

Bankenes kunder ble tidligere tilbudt kontoer med kun ett nummer, som skulle fungere som en identitet uten at innehaverens navn ble kjent. Disse kontoene var svært populære blant utenlandske statsborgere, da de ble spesielt brukt for hvitvasking av penger. Gjennom en nummerert konto var det mulig å sende og motta penger uten at regjeringen visste hvem som utførte transaksjonene.

Denne måten å drive bank på endret seg i 2014. Da valgte Andorra, sammen med et hundretalls andre jurisdiksjoner, å forplikte seg til å bekjempe skatteunndragelse og slik sikre økonomisk overvåking. Dette ble innlemmet i ordningen som fikk navnet Automatic Exchange of Information, eller automatisk informasjonsutveksling, og førte til at Andorra ikke lenger ble sett som et ikke-samarbeidsvillig skatteparadis. Det samme gjelder for Liechtenstein og Monaco.

I dag er all informasjon om kontoinnehaver tilgjengelig og blir delt med andre jurisdiksjoner. Dette gjelder blant annet informasjon om:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer
 • Personnummer
 • Inntekt

Også når det gjelder bedriftskontoer er informasjon om eieren av selskapet tilgjengelig for alle.

Dette trenger du for å opprette konto i Andorra

Prosessen og kravene for å kunne opprette en konto i Andorra er relativt like som i andre land. Her er kravene for å opprette en andorransk bankkonto:

 • Bevis på bostedsadresse
 • Gyldig pass, nasjonalt ID-kort, førerkort eller et annet offentlig godkjent identitetspapir
 • Bevis på inntekt, både fra selvstendig næringsdrivende og de som er ansatt i en bedrift

All informasjonen du viser fram må være ekte og gyldig. Du kan oppleve at banken ønsker at du fremviser et stempel på ekte kopi på enkelte av dokumentene, som et apostillestempel. Det lønner seg også å ha med en offentlig godkjent oversettelse av dokumentasjonen din, eller at alle dokumenter du tar med allerede er skrevet på engelsk, om mulig. Slik vil de andorranske bankene kunne verifisere dokumentasjonen raskere og enklere.

Det stilles ingen krav til statsborgerskap for å åpne en konto i Andorra. Du må heller ikke ha oppholdstillatelse. Grunnet dette vil det være enklere for utlendinger å opprette en bankkonto i Andorra enn i andre land. De siste årene har andorranske myndigheter imdilertid strammet inn på flere andre kriterier som gjør prosessen noe vanskeligere. Dette dreier seg blant annet om å kunne vise til jobb, samt sannsynligheten for videre arbeid.

Få tilgang til pengene dine

Det er ikke noe problem å få tilgang til pengene dine eller andre banktjenester i Andorra. Flere steder i landet, inkludert i de fleste byene, finnes det tilgjengelige filialer du kan besøke fysisk. I tillegg kan du ta ut penger i én av de mange minibankene. Her er det viktig å merke seg at byene med færre innbyggere vil ha færre minibanker tilgjengelig. Landet er imidlertid svært lite, som vil si at avstandene mellom byer og tettsteder ikke er så lange. Det er mulig å ta ut penger i andre minibanker, som vil si at du ikke er nødt til å bruke minibanken knyttet til akkurat din bank. Her kan det imidlertid kreves gebyrer.

I tillegg kan du bruke bankkort for betaling av varer og tjenester i Andorra på samme måte som i andre land.

Begrensede funksjoner i nettbanken

De fleste nordmenn er vant til å kunne gjennomføre det meste av banktjenester på egen hånd i nettbanken. Dette handler blant annet om å betale regninger, opprette spareavtaler og å sjekke finansieringsbevis. I bankene i Andorra er det begrenset hvor utviklet nettbankene er og hvilke tjenester som tilbys, men enkelte banker har bedre nettbanker enn andre.

Valuta

Allerede i 2002 var euroen i sirkulasjon, og kunne benyttes til kjøp og salg av varer og tjenester i Andorra. Dette var nesten ti år før den faktisk ble offisiell valuta i landet. I 2014 ble en avtale med EU signert om å få sine egne mynter utstedt.

Når du ønsker å benytte deg av sjekker eller se tilgjengelige midler på den andorranske kontoen din, vil du se euro som standard oppført valuta. Likevel er det mulig å få oppført annen valuta, som norske kroner, om dette er ønskelig.

Godkjente betalingsløsninger i Andorra

Årlig fylles Andorra med turister, både i vinter- og sommersesongen, og dette gir utslag i landets godkjente betalingsløsninger. Dette innebærer blant annet at du på restauranter, butikker og annet kan benytte deg av de mest anerkjente og internasjonale betalingsmetodene, som:

 • VISA
 • MasterCard
 • American Express

Du vil også kunne benytte deg av disse betalingskortene dersom du ønsker å ta ut penger i Andorra. Merk likevel at dersom du skal gjennomføre statlige prosesser, som å søke om oppholdstillatelse, må du ha en konto i bank i Andorra.