Kryptovaluta i Andorra

Å etablere et selskap som driver med blokkjedeteknologi i Andorra er attraktivt av flere grunner, som blant annet sikkerhet, miljø og kultur. En annen klar fordel som ofte trekkes frem, har med beskatningen å gjøre. Andorra er et svært attraktivt sted for deg som ønsker å tjene penger på krypto. Her kan du lese mer om hvilke fordeler som følger med kryptovaluta i Andorra.

Hva er spesielt med kryptovaluta i Andorra?

Det er flere årsaker til at Kryptovaluta eller populært kalt bare Krypto har blitt svært populært i Andorra. Dette gjelder både når det drives kjøp og salg, men også for utvinning av mynter. Ettersom det å opprette og utvinne Kryptovaluta er en relativt rask prosess, er det mange myndigheter som har utfordringer med å følge med og regulere handelen. Dette viser seg derimot å ikke være en like stor utfordring for de andorranske myndighetene. Holdningen de har til Kryptovaluta er trolig med på å bygge en bro mellom krypto og Fiatvaluta, fremfor å skape distanse.

Årlig ankommer det flere mennesker til Andorra som driver med denne formen for digital finansutvikling. Alle med et ønske om å bosette seg i landet for å kunne dra fordeler og nytte av finanssystemet der. Én av hovedgrunnene til at de som engasjerer seg i krypto velger å få opphold i Andorra, er skattesystemet. Den maksimale satsen på 10 % selskapsskatt gjør Andorra til et svært interessant sted når det gjelder utvikling og innhøsting av verdier.

Fordeler med kryptohandel i Andorra

Hvis du er en trader som investerer i digitale verdier, kan du naturligvis handle med dette om du er bosatt i Andorra. Det er ingen restriksjoner på dette fra offentlige myndigheter i landet. Som bosatt kan du også handle andre steder i verden, ved å bruke selskaper som for eksempel Independent Reserve Singapore. Oppholdstillatelse i Andorra er imidlertid et attraktivt alternativ som gir effektive løsninger og gode betingelser. Les mer om hvordan blir etablerer deg i Andorra her: Flytte til Andorra.

Andre grunner, som visjonen og mentaliteten til det andorranske samfunnet angående kryptovaluta, er også viktige. For eksempel tillater flere fysiske butikker i landet betaling med Bitcoin.

Inntektsskatt på kryptovaluta i Andorra

Det å være arbeidstaker med skattbar inntekt i Andorra har flere fordeler, uavhengig om det gjelder krypto eller annen valuta. Andorra har en gunstig beskatning av inntekt, også for kryptoinvestorer, siden det ikke er formuesskatt.

Om du ser kryptovaluta som en personlig inntekt, er skatten på kapitalgevinsten begrenset til 10 %. I tillegg sies det at loven som bestemmer i hvilken grad inntekt av kryptovaluta skal beskattes, er til revisjon. Enkelte hevder at det kan se ut til at det blir enda mer gunstig å drive med krypto i fremtiden. Dette gjelder særlig med tanke på skatt.

Andorra er i stadig endring og arbeider godt for å være et foregangsland, også på økonomifronten. Landet har blant annet en forpliktende lovgivende struktur som fokuserer på utvikling av nye og innovative teknologiske løsninger. Blant annet legger de stor vekt på utvikling av e-sport og andre digitale eiendeler, deriblant kryptovaluta.

Regulering av blokkjedeteknologi

I Andorra er det fortsatt ingen bestemmelser som lovfester denne typen aktiviteter, men de andorranske myndighetene er i ferd med å utvikle en lov som regulerer det juridiske rammeverket for blokkjedeteknologi. Det vil si at dørene åpnes for regulering av kryptovaluta, og landet kan være blant de første som har en egen lovgivning som omhandler blokkjedeteknologien.

Denne tankegangen har bidratt til at landet er åpent for internasjonal interesse, og med det tiltrekker de seg de mest innovative investorene og utviklerne. Andorra har et ønske om å være et knutepunkt for kryptovaluta, som er hvorfor de stadig er på jakt etter folk som kan dedikere seg til dette og utvikle teknologien videre.

Endring av lov om elektroniske fond

For å regulere kryptovalutaer og tokens, tillater loven Andorra å være vertskap for lokale og internasjonale selskaper og ulike typer kryptovaluta. En ny regulering av lovrammen for bruk og utvikling av digitale mynter i internasjonal skala er tiltenkt. Denne skal tiltrekke seg investeringer fra utlandet, og tanken er å utvikle et marked for verdipapirer som går gjennom blokkjeder i Andorra.

Det er også en forventning om at det skal bli gjort et samarbeid mellom Andorran Financial Association og internasjonale selskaper. Tanken er at samarbeidet skal omhandle en lisens for utvikling av blokkjedeteknologi. Med et slikt samarbeid er tanken og visjonen at banker vil kunne ta del i utviklingen. Arbeidet skal gå parallelt med tradisjonelle banktjenester.

Utvikling av blokkjedeteknologi og utvinning i Andorra

Det er allerede flere prosjekter på gang som arbeider med å utvikle ny og sikker blokkjedeteknologi. Dette gjelder også for utvikling av nye mynter og kryptovaluta, såkalt mining, eller utvinning. I Andorra finnes det flere selskaper som arbeider utelukkende med å utvinne forskjellige typer kryptovaluta, og det er ventet at det vil komme flere tilflyttende personer. Dette skyldes at det er en egen lovgivning i Andorra som tilsier at myndighetene skal arbeide for at innbyggerne får et enklere liv. Også dette skjer gjennom nye teknologiske løsninger, som fører til at personer med hensikt å utvikle ny teknologi skal få et eget amnesti for opphold i Andorra.

Utvikling av kryptovaluta

I Andorra finnes det flere selskaper som arbeider med å utvinne ny kryptovaluta. Dette er det flere årsaker til. Ett av hovedmomentene er at Andorra har en IT-infrastruktur som er både tilgjengelig og godt utviklet. Dette innebærer blant annet at det er gode og tilgjengelige servere som vil takle utvinningen av krypto.

Prosessen for utvikling og utvinning av nye blokkjeder og kryptomynter er avhengig av strømtilgang. Dette er svært krevende prosesser som krever store mengder strøm i utvinningen. Strømprisene i Andorra er betraktelig lavere enn i nabolandene Spania og Frankrike, og prisene og avgiftene er lavere sammenlignet med resten av Europa. Resten av Europa ligger omtrent dobbelt så høyt som Andorra i pris per kW per time. I tillegg til lave strømpriser, er også infrastrukturen til strømnettet godt og stabilt utviklet. Det er svært uvanlig med nedetid på strømnettet.

Hvordan opprette et kryptoselskap i Andorra

Det er fullt mulig å opprette et eget selskap som driver med kryptovaluta i Andorra. I så tilfelle bør du først tenke over hvordan du kan bo med oppholdstillatelse i landet.

Flytte et allerede eksisterende selskap

Dersom du allerede har opprettet et selskap som driver med kryptovaluta, om det er å utvinne eller investere og formidle valutaen, kan du ta med deg dette til Andorra. Det eneste du behøver å gjøre i forkant er å klarere pengene og inntektene til virksomheten og vise til hvor de kommer fra.

Videre må du sørge for å oppfylle enkelte krav, som kommer i følge av å kunne åpne og opprette en lovlig virksomhet i landet. I Andorra er omtrent 40 % av alle bankene klare for å ta imot midler og inntjeninger fra selskaper som driver med kryptovaluta.

Andorras regler for bosetning og opphold

For å åpne et selskap i Andorra og få en oppholdstillatelse, må du oppfylle følgende krav:

  • Du må bo i landet i mer enn 183 dager i året
  • Som innflytter må du eie mer enn 21 % av aksjekapitalen i et andorransk selskap. Dette kan være ditt eget
  • Vær en del av det administrative organet til et andorransk selskap, som også kan være ditt eget
  • Innskudd på 15 000 euro til AFA (Andorran Financial Authority)

Populære kryptoplattformer i Andorra

Den mest kjente børsen som brukes i Andorra er Binance, selv om Coinbase også er veldig etablert. Generelt anbefaler vi at du bekrefter at plattformen du opererer på tillater Andorra som bostedsland for kontoen, og at den er en pålitelig. Generelt må det være en plattform med omdømme og som gir tillit til andorranske banker på en slik måte at de forstår at det ikke er noen mulighet for å utføre hvitvasking eller andre typer svindel med dem.