Personvernerklæring

Hvem vi er
Andorra.no omtales heretter som ‘vi’ eller ‘oss’ eller ‘vår’.

Denne kunngjøringen gir deg den nødvendige informasjonen angående dine rettigheter og våre forpliktelser, og forklarer hvordan, hvorfor og når vi bearbeider dine personlige opplysninger.

Informasjonen vi samler inn
Vi bearbeider dine personlige opplysninger for å møte våre juridiske, kontrakts- og lovfestede forpliktelser, og for å tilby deg tjenestene våre. Vi samler ikke inn noen unødvendige personlige opplysninger fra deg og vil ikke bearbeide informasjonen din på noen måte, bortsett fra som angitt i disse retningslinjene for personvern.

Eksempler på personlige opplysningene vi i enkelte tilfeller vil få fra deg, oppgitt på frivillig basis, er:
• Navn;
• Adresse;
• E-postadresse;
• Telefonnummer;

Vi samler informasjon på måtene angitt nedenfor:
• Nettskjema ved registrering til nyhetsbrev

Nettserverlogger;
• Informasjon oppgitt av våre bearbeidere og deres underbearbeidere, hvis aktuelt.

Hvordan vi bruker dine personlige opplysninger
Vi tar personvernet ditt på alvor og vil ikke utlevere, dele eller selge dine opplysninger på noen andre måter enn som oppgitt i disse retningslinjene for personvern. Vi vil kun beholde dine opplysninger så lenge det er nødvendig og av grunnen(e) angitt i denne erklæringen. Der du har gitt ditt samtykke til at vi sender deg kampanjetilbud og markedsføring, kan du trekke tilbake dette samtykke når som helst.

Formålene og grunnlaget for bearbeidingen av dine personlige opplysninger oppgis nedenfor:
•For å forvalte våre forretningsbehov: Vi utfører analyser for å forbedre våre tjenester og for å se prestasjonen og funksjonaliteten;
•Markedsføring: Vi vil til tider kunne sende deg informasjon om markedsføring der vi har bedømt at dette er fordelaktig for deg som kunde og er i våre interesser. Slik informasjon vil ikke være påtrengende og bearbeides på grunnlag av samtykke;
•Overføring av informasjon: Vi overfører personlige opplysninger til våre bearbeidere for identifisering, verifisering og/eller transaksjonsinformasjon, der dette kreves for å kunne tilby tjenestene våre.
•Statistisk analyse og undersøkelser: Vi bearbeider informasjon for statistisk analyse samt for å gjennomføre undersøkelser og utvikling.

Kategorier av mottagere av dine personlige opplysninger.
•Partnere innen hosting og sikkerhet. Våre partnere innen hosting og sikkerhet har muligheten til å gjøre opprinnelsen av innkommende trafikk synlig.
•Tjenester innen markedsføring. Hvis du har gitt ditt samtykke for kommunikasjon innen markedsføring via alle tilgjengelige kanaler, vil vi sende tidsvise kampanjemateriell eller engasjere bearbeidere for å levere tjenester innen markedsføring.

Vi vil bearbeide dine personlige opplysninger av flere ulike grunner, og hver av disse foreskrives i relevante lover om personvernbeskyttelse.

Samtykke
Vår bearbeidelse av dine personlige opplysninger vil hovedsakelig være nødvendig for at vi skal kunne tilby deg en så god tjeneste som mulig. Enkelte ganger kan vi etterspørre ditt samtykke for å bearbeide personlige opplysninger på en tydelig måte. I slike tilfeller vil dine personlige opplysninger bearbeides i henhold til et slikt samtykke og du vil kunne trekke tilbake samtykket i skriftlig form når som helst. For eksempel kan samtykker ditt kreves for å sende deg kampanjemateriell og annen kommunikasjon innen markedsføring.

Utførelse av en kontrakt, samsvar med juridiske forpliktelser
Det kan også være nødvendig for oss å bearbeide dine personlige opplysninger der dette er nødvendig for å utføre en kontrakt eller for at vi skal kunne overholde diverse juridiske og regulatoriske ansvar.

Dine rettigheter
Du har retten til å få tilgang til personlige opplysninger som vi bearbeider om deg og etterspørre informasjon om:

•Hvilke personlige opplysninger om deg vi har;
•Formålene med bearbeidelsen;
•Kategoriene av berørte personlige opplysninger;
•Mottagerne som vi har/vil formidle dine personlige opplysninger til;
•Hvor lenge vi tenkt å oppbevare dine personlige opplysninger;
•Informasjon om kilden for opplysningene, hvis vi ikke hentet dem fra deg direkte.

Hvis du mener at vi har mangelfulle eller unøyaktige opplysninger om deg, har du rett til å be oss om å rette og/eller fullføre informasjonen. Vi satser på å rette denne så fort som mulig, med mindre det finnes en gyldig grunn til å ikke gjøre dette I slike tilfeller blir du varslet.

Du har også retten til å etterspørre slettingen av dine personlige opplysninger eller be om en begrensning av bearbeidelsen (hvis aktuelt) i henhold til personvernlovgivning; samt motstå enhver direkte markedsføring fra oss; til å utøve dine rettigheter om datamobilitet, og være informasjon om alle automatiske avgjørelser vi vil bruke.

Deling og formidling av dine personlige opplysninger
Vi vil ikke dele eller formidle noen av dine personlige opplysninger bortsett fra i tilfeller oppgitt i disse retningslinjene for personvern, der dette er et juridisk krav eller der dette er nødvendig for å utføre tjenestene som etterspurt av deg. Dersom vi er avhengige av bearbeidere, vil alle slike leverandører som opptrer på våre vegne være kontraktmessig bundet til å kun bearbeide informasjonen i henhold til veiledning fra oss, samt å overholde alle personvernlover og andre passende tiltak for konfidensialitet og sikkerhet.

Sikkerhetstiltak
Vi tar privatlivet ditt på alvor og bruker alle fornuftige tiltak og forholdsregler for å beskytte og sikre dine personlige opplysninger. Vi jobber hardt for å beskytte deg og dine opplysninger fra uautorisert tilgang, endringer, formidling eller ødeleggelse, og har flere lag med sikkerhetstiltak på plass, inkludert:

Bransjeledende brannmur, gyldige SSL-sertifikater, oppdaterte TSL-protokoller, ytterligere mekanismer for samtykke fra brukerne, krypterte sikkerhetskopier på en trygg plass, tilgangsrettigheter begrenset til personer som trenger informasjonen, konfidensialitetsklausuler i de ansattes kontrakter, oppdaterte virus- og malwarescannere, forskrifter og prosedyrer spesifikke for personvernbeskyttelse, en utpekt personvernombud med alle nødvendige støttestrukturer (slik som muligheten til å få juridisk rådgivning, ressurser, provisjon for trening som nødvendig og kommunikasjon med tilsynsorganer (mer informasjon nedenfor)) samt utføringen av periodevise øvelser innen samsvar med GDPR av eksterne og uavhengige juridiske rådgivere.

Overføringer utenfor EU
Andorra.no bruker noen produkter eller tjenester (eller deler av dem) som befinner seg/lagres i land uten EØS. Dette betyr at vi fra tid til annen vil overføre personlige opplysninger utenfor EØS for at våre tjenester skal kunne prestere bedre. Vi vil kun overføre personlige opplysninger til tredjeparts land som EU-kommisjonen betrakter å kunne tilby passende beskyttelse av personlig informasjon eller der vi henter inn uttrykkelig samtykke fra våre regulatorer for personvernbeskyttelse.

Dermed, når du bruker tjenestene våre, kan de personlige opplysningene du sender inn lagres på servere som befinner seg utenfor EØS-land (dersom slike tredjeparter brukes til å bearbeide dine opplysninger). Der dette er tilfellet, vil vi ta steg for å sikre at slike leverandører bruker det nødvendige nivået av beskyttelse for dine opplysninger og overholder strenge avtaler og tiltak satt av oss for å beskytte dine opplysninger og overholde relevante lover om personvernbeskyttelse.

I tråd med Artikkel 45 i den Generelle reguleringen for personvernbeskyttelse, har EU-kommisjonen anerkjent land der EU-kommisjonen har tatt en avgjørelse om tilstrekkeligheten av passende personvernbeskyttelse. I henhold til dette ble alle våre bearbeidere i USA anerkjent og sertifisert under personvernskjoldet og er undrelang bindende avtaler. Aktuell informasjon om hvilke land som fikk avgjørelsen om tilstrekkelighet av EU-kommisjonen finner du her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Konsekvenser av å ikke oppgi informasjon
Du er ikke pålagt å oppgi dine personlige opplysninger til oss, men siden denne informasjonen i enkelte tilfeller er nødvendig for at vi skal kunne tilby deg enkelte av tjenestene våre, vil de gjeldende tjenestene ikke kunne bli utført på en tilfredsstillende måte. Eksempler på dette er for eksempel oppmelding til nyhetsbrev hvor du vil måtte oppgi en viss personlig informasjon til oss.

Hvor lenge vi beholder opplysningene dine
Vi vil kun beholde personlige opplysninger så lenge dette er nødvendig, og vi har strenge forskrifter om gjennomgang og bevaring for å møte disse forpliktelsene. Vi er spesielt påkrevd under lovfestede regelverk og aktuelle reguleringer å beholde dine personlige opplysninger i en periode av 5 år etter at vårt forretningsforhold er over. Deretter vil opplysningene ødelegges. Samtidig kan andre kortere eller lengre perioder gjelde, på grunnlaget av dokumenterte forskrifter og prosedyrer utarbeidet på grunnlag av juridiske og regulatoriske forpliktelser samt på grunnlaget av bevaring av personlige opplysninger kun så lenge dette er nødvendig.

Der du har samtykket til at vi bruker dine opplysninger for direkte markedsføring, vil vi beholde informasjonen som kreves for slik markedsføring inntil du melder fra til oss eller/og trekker tilbake samtykket. Vennligst merk at enkelte opplysninger kan lagres for å sikre at ingen markedsføring sendes ut til slike mottagere.

Markedsføring
Hvis du samtykker til at vi bruker dine kontaktopplysninger for markedsføringsformål, har du retten til å endre eller trekke tilbake samtykket når som helst ved hjelp av de gitte alternativene for avmelding eller ved å kontakte oss direkte.

Innsending av klager
Vi vil kun bearbeide dine personlige opplysninger i samsvar med disse retningslinjene for personvern og i henhold til relevante lover om personvernbeskyttelse. Hvis du derimot ønsker å sende inn en klage angående bearbeidelsen av dine personlige opplysninger eller dersom du ikke er fornøyd med hvordan vi håndterte opplysningene dine, har du rett til å klage til oss slik at vi kan prøve å rette opp enhver feilhåndtering av opplysningene dine, eller til tilsynsorganet, som du mener er nødvendig.

Du kan kontakte oss som følger:

  • E-post: Thomas@Andorra.no

Forbehold
Vi vil ta i bruk fornuftige anstrengelser for å beskytte dine personlige opplysninger. Overføring av informasjon via internett er aldri helt sikkert, derfor kan vi ikke holdes ansvarlige hvis noe av denne informasjonen avsløres for uautoriserte tredjeparter grunnet årsaker utenfor vår kontroll.

Informasjonskapsler

Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

Når du logger deg inn, blir det opprettet informasjonskapsler som lagrer innloggingsinformasjonen din og valg du har tatt når det gjelder hvordan innhold skal vises. Informasjonskapsler med innloggingsinformasjon utløper etter to dager, mens de med visningsvalg varer i ett år. Hvis du krysser av for &lauot;Husk meg»t;, vil innloggingsinformasjonen din oppbevares i to uker. Hvis du logger deg ut av kontoen din, vil disse informasjonskapslene forsvinne.

Hvis du redigerer eller publiserer en artikkel, vil ytterligere en informasjonskapsel bli lagret i nettleseren din. Denne informasjonskapselen inneholder ingen personopplysninger, men bare ID-en til artikkelen du nettopp redigerte. Den utløper etter én dag.