Flere flytter til Andorra fordi skattesystemet er så attraktivt. Vi har samlet alt du trenger å vite om skatt i Andorra på en plass. Det er flere regler som regulerer hvem som mottar disse skattefordelene og hvem som ikke gjør det. Ønsker du skattefordelene landet tilbyr, må du blant annet ha vært innbygger en viss periode. Her kan du lese mer om skattesystemet og skattereglene i Andorra, slik at du kan ta gode valg for din personlige økonomi.

Vi har bistått flere med å etablere seg i Andorra, ta derfor kontakt med oss for en bedre prosess i forbindelse med å flytte til Andorra. Skatt i Andorra er et kompleks system så det lønner seg å bruke profesjonelle advokater. Vi har flere samarbeidspartnere og kan bistå i hele prosessen fra planlegging til gjennomføring. Du kan ta kontakt med oss her.

Hvorfor er skattesystemet så attraktivt?

Skattesystemet i Andorra oppleves som fordelaktig, både for frilansere og eiere av større bedrifter. Det er blant annet på grunn av disse fordelene:

 • Maksimumsgrense for skatt på personer er 10 %
 • Bedrifter har også en maksimumsgrense på 10 % skatt
 • Indirekte skatt (MVA, særavgift, toll og sektoravgift) ligger på 4,5 %
 • I visse tilfeller reduseres MVA til 2,5 %. Dette gjelder for salg av varer og tjenester innen kunst, kultur og lignende formål
 • For tjenester innen helse og utdanning kan skattesatsen ligge på 0 % i enkelte tilfeller
 • Det er ingen skatt på donasjoner, arv eller gaver for Andorras innbyggere
 • Fritak for skatt på utbytte
 • Det er også fritak på handelsskatt
 • Internasjonale regler for skattetransparens gjelder ikke
 • Investering i eiendom har lav skatt
 • Skattesystemet baserer seg på en liberal økonomi og et liberalt lederskap

Direkte og indirekte skatt

Politikken i Andorra har vært preget av en bevisst strategi for å få entreprenører til å etablere seg i landet. Nytenkning og verdiskapning har vært viktig for den lille staten. Derfor har de også laget et skattesystem som er svært fordelaktig. Dette gjelder både indirekte og direkte skatt.

Som de fleste andre skattesystemer, er også Andorras delt inn i direkte og indirekte skatt. Direkte skatt betales av enkeltperson eller bedrift. Indirekte skatt er prosenter på kjøp og salg av varer og tjenester. Det vi i Norge kaller merverdiavgift (MVA).

Direkte skatt

Personer og bedrifter som ønsker de lave skatteprosentene, må også oppholde seg i landet. Det betyr at:

 • Enkeltpersoner må kjøpe bolig og bosette seg i landet. Du regnes som skattebetaler i Andorra når du har bodd mer enn 183 dager i landet i et kalenderår.
 • Din inntekt og fortjeneste må også foregå i landet. Du kan ikke bosette deg i Andorra, tjene penger i Norge, og betale skatt i Andorra.
 • Bedrifter må ha både hovedkontor og ledelse i landet. Hovedvekten av selskapets økonomiske aktivitet må foregå i landet.

Videre gis det for bedrifter fradrag på følgende:

 • Jobbskapende aktivitet
 • Nye investeringer
 • Skatt betalt i et annet land

Det finnes også en rekke fordeler for privatpersoner:

Andorra er blant de landene som har lavest skattesatser for privatpersoner.

 • Ved inntekt mellom 0 til 24 000 Euro betales 0 % skatt
 • Tjener man mellom 24 000 og 40 000 euro betales 5 %
 • Alle beløp over 40 000 euro beskattes med 10 %

For gifte par er reglene derimot litt annerledes:

 • Fra 0 til 40 000 euro i inntekt betales 0 %
 • Og fra 40 001 euro og oppover, betales 10 %

Indirekte skatt

I Andorra betales indirekte skatt på følgende:

 • Skatt på bedriftens fortjeneste på varer og tjenester
 • Det finnes også en egen skatt på inntjening for de som ikke er bosatt i Andorra

Impost General Indirecte (IGI)

Merverdiavgift kalles Impost General Indirecte (IGI), og er den viktigste indirekte skatten. I likhet med MVA kan satsene variere, avhengig av hvilket produkt eller hvilken tjeneste man selger. Den allmenne skattesatsen er på 4,5 %. Til sammenligning med nabostatene, ligger den på 21 % i Spania og 20 % i Frankrike.

For visse tjenester, som tjenester tilknyttet medisin eller utdanning, er skattesatsen 0 %.

En særskilt skattesats på 2,5 % gis til de som leverer varer og tjenester til bibliotek og arkiv, kunst og kulturinstitusjoner, museer, historiske plasser, musikk, film, teater og lignende.

Det gis også en forhøyet skattesats på 9,5 % når det gjelder bank og finansielle tjenester. Man må også betale forhøyet skatt på kapitalgevinst, som ligger på 10 %.

All bedriftsvirksomhet som ikke er registrert i Andorra, men som foregår i Andorra, beskattes med 10 %.

Skatt på bolig

Boligskatten i Andorra kalles Societats (IS) og ligger på 10 %. Det er derimot en del fordeler å ta i bruk dersom du skal bosette deg i landet:

 • Alle skattebetalere får 50 % reduksjon første året
 • For skattebetalere som regnes som nyetablerere av bedrifter med mindre enn 100 000 euro i fortjeneste, får man redusert skatt på bolig ned til 5 % for den delen av skatten som ligger mellom 0 og 50 000 euro. Videre må man betale 10 % på alt som tjenes over 50 000 euro.

Skatt på eiendom

Kjøpes eiendom i Andorra, må du ta hensyn til 4 % skatt for selve overtagelsen. Dette er en skatt som fordeles mellom staten og forsamlingen. Det finnes også en egen skatt relatert til kapitalgevinster som utarter seg på følgende måte:

 • 15 % dersom du selger eiendommen innen et år
 • 13 % hvis du selger eiendommen i løpet av to år
 • 10 % dersom du selger før det har gått tre år
 • Deretter minskes beløpet til 1 % per år

På denne måten forsøker myndigheten i Andorra å unngå eiendomsspekulasjon.

Skattefritak i Andorra

Fyrstedømmet er et meget attraktivt alternativ for den som vil etablere bedrift eller overføre bedrift til området. Dette gjelder både eiere av bedrifter med flere ansatte og enkeltstående frilansere. Det gjelder også aksjeselskap.

I Andorra finnes følgende skattefritak:

 • Fritak på de første 3 000 euro for inntekt av løs kapital
 • Samlet distribusjon fra et andorransk selskap mottatt av en bosatt i Andorra
 • 100 % av de første 24 000 euro er fritatt for inntektsskatt og 5 % av de følgende 16 000 euro

Skattefordeler for innbyggere i Andorra

Generelt er satsene på skatt mye lavere i Andorra sammenlignet med andre europeiske land. Dette er også årsaken til at flere ønsker å opprette selskap, og til og med bosette seg i landet.

Arv og arveavgift

Det er skattefritt for alle Andorras innbyggere å arve. Dette gjelder både lokale statsborgere og utlendinger som har sitt skattemessige hjemsted i staten.

Gaver og donasjoner

Det gis ingen skatt på donasjoner og gaver mellom enkeltpersoner.

Formue og bankrenter

Det gis ikke skatt på formue. Dersom bankrentene ikke overstiger 3 000 euro per år, er dette også skattefritt.

Flytt til Andorra, men vær oppmerksom

Landet med utrolige skattefordeler foretrekkes av flere etablerere og bedriftseiere. Derfor har også flere kjendiser og skuespillere flyttet bostedsadresse til det vakre, lille fyrstedømmet. I Andorra får du ikke bare skattefordeler, men opplevelsen av å være bosatt i et land som har så mye å by på. Her får du frodig natur, vakre slott, krystallklart fiskevann og pulserende byliv innenfor kort avstand.

Det kan virke forlokkende å flytte til et land som er mer rause når det gjelder kostnader tilknyttet skatt. Såkalte skatteparadis. Vær derimot oppmerksom på reglene, og sett deg godt inn i disse.

Depositum

Det som er viktig å bemerke seg er at alle som ønsker å bosette seg i fyrstedømmet må betale et depositum på 15 000 euro. Disse pengene blir returnert når du forlater landet. Visse yrkesgrupper unntas fra dette depositumet.

Opphold i landet

Du må også være oppmerksom på at du årlig må oppholde deg minimum 90 dager i landet. Disse dagene kan ikke være koblet til jobb eller annen profesjonell aktivitet, og trenger ikke være sammenhengende.